Despre proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezinta promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca din regiunile Sud Muntenia, Sud-Est si Nord-Est prin oferirea de cursuri de dezvoltare a competentelor informatice catre 360 de angajati in cadrul proiectului DigiL@b si sprijinirea intreprinderilor in elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI. Obiectivul general al proiectului este in linie cu Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca”, cu Prioritatea de investitii 10.iii “ Imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupurile de vârsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientare profesionala si prin validarea competentelor dobândite” si cu Obiectivul specific 3.12. “Imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor”.

Schimbarile in cadrul firmelor din Romania, se produc mult mai lent decat este necesar pentru ca tara noastra sa depaseasca statutul de tara mai putin dezvoltata in clasamentele statelor membre UE privind indicatorii importanti ai pozitiei competitive. Imbunatatirea indicatorilor intreprinderilor nu conduce frecvent si la o performanta mai buna datorita unor intarzieri semnificative in dezvoltarea factorilor suport, in special infrastructura de transport, valorificarea creativitatii, digitalizarea si automatizarea activitatii. Vulnerabilitati ale mediului privat exista in special in ceea ce priveste investitiile internationale ale firmelor romanesti, productivitatea in industria prelucratoare, inovarea, eficienta energetica si dezvoltarea aglomerarilor economice competitive la nivel teritorial. Contributia la imbunatatirea avantajelor competitive la nivel teritorial, masurata prin participarea economiilor judetene la exporturi, este semnificativ dezechilibrata, in favoarea a sapte judete localizate in vestul si centrul tarii, care, impreuna cu Bucuresti (17%), realizeaza 60% din exporturile Romaniei. Contributia la imbunatatirea avantajelor competitive este semnificativ redusa in cazul serviciilor, sectorul economic cel mai important, cu 67% din PIB, ale carui exporturi se afla la o cota de piata mondiala mica si in usoara descrestere. Din cele prezentate, se observa necesitatea intreprinderilor de a implementa solutii care sa permita depasirea obstacolului de a valorifica un potential competitiv recunoscut pe piata, dar incomplet pus in valoare pentru a crea valoare adaugata si prosperitate, sa creeze oportunitati de afirmare profesionala a angajatilor la orice nivel de abilitati, sa descopere alternative strategice valabile si sa-si elaboreze strategii eficiente. Initiativele asteptate de la mediul privat, prin care acesta poate contribui in masura cea mai importanta la dezvoltarea generala a societatii, includ si directii de actiune cu impact asupra rezolvarii a ceea ce Comisia Europeana numeste provocari societale, anume globalizarea, schimbarea demografica, degradarea mediului inconjurator, migratia, schimbarea climatica, consumul energetic, precum si consecintele economice si sociale ale crizei. Activitatea de creare de valoare economica reflecta in prezent schimbarea premiselor cresterii economice de la economia industriala la cea bazata pe cunoastere si digitala, cunoscand transformari la nivel sectorial, teritorial si societal. Fundamentarea viziunii pe ecosistemul de afaceri reprezinta acceptarea unei perspective deschise si moderne asupra formarii avantajelor competitive in economie. Tinand cont de aspectele prezentate, prin intermediul proiectului beneficiarul vizeaza solutionarea problemelor identificate la nivelul regiunilor de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est si Nord-Est si la nivelul grupului tinta vizat.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Dezvoltarea competentelor informatice/digitale pentru 360 de angajati care provin din cel putin 36 de  IMM-uri si alte intreprinderi din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI din regiunile Sud Muntenia, Sud-Est si Nord-Est prin participarea la cursuri de formare profesionala. Actiunile de formare pentru cele 360 de persoane vor aduce un plus de cunoastere pentru participanti, fiind derulate transferuri de informatii cu privire la cele mai relevente arii tematice din domeniul digitalizarii, respectiv: utilizarea mijloacelor moderne de comunicare, crearea unei pagini web, crearea unei campanii de marketing digital, realizarea unei strategii pentru social media, imbunatatirea sigurantei online a companiei etc. Abordarea tuturor acestor teme in cadrul DigiL@b va oferi un fundament metodologico-teoretic corespunzator pentru dezvoltarea competentelor digitale ale participantilor la programul de formare. Astfel, acestia vor putea contribui la cresterea competitivitatii intreprinderilor din care provin, in acelasi timp fiind stabilite premisele pentru o calitate mai buna a vietii acestor persoane (din multiple perspective – financiar, social, psihologic) si a comunitatii in ansamblul sau. In plus, participarea la astfel de actiuni formative are o valoare adaugata semnificativa, reprezentand o oportunitate reala de adaptare a angajatilor la realitatea economica actuala, in care digitalizarea are un rol esential. La realizarea acestui obiectiv, va contribui direct Activitatea 3 si indirect Activitatile 1 si 5.

OS2: Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua. Acest obiectiv vizeaza operationalizarea unei campanii de constientizare care va avea ca principal obiectiv constientizarea angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua. Se va va pune accent pe faptul ca amplificarea competitivitatii firmei este direct proportionala cu numarul de angajati care beneficiaza de programe de formare. Campania se va desfasura pe 3 directii care vor asigura sanse egale de participare la proiect pentru persoanele din toate judetele regiunilor Sud Muntenia, Sud-Est si Nord-Est, indiferent de gen, nationalitate, rasa, origine etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, mediu de provenienta sau orice alt criteriu discriminatoriu. La realizarea acestui obiectiv, va contribui direct Activitatea 2 si indirect Activitatile 1 si 5.

OS3: Sprijinirea a cel putin 3 intreprinderi din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI in vederea elaborarii si introducerii unui program de invatare la locul de munca care sa permita anticiparea necesitatilor de formare ale angajatilor si sa creeze un cadru adecvat pentru dezvoltarea angajatilor existenti dar si a potentialilor angajati in domeniile identificate ca fiind prioritare sau in care exista dificultati.  Astfel, intreprinderile se vor adapta mai rapid la evolutiile specifice mediului economic actual, caracterizat de un dinamism accentuat, avand in acelasi timp un impact pozitiv asupra mediului de afaceri din regiunile Sud Muntenia, Sud-Est si Nord-Est si asupra nivelului de trai al populatiei. Aceste beneficii se vor rasfrange asupra comunitatii din care intreprinderile sprijinite fac parte, creandu-se astfel un efect multiplicator. Totodata, statul beneficiaza in mod indirect de implementarea proiectului, avand in vedere ca prin cresterea competitivitatii si adaptabilitatii firmelor si resurselor umane se va genera crestere economica. La realizarea acestui obiectiv va contribui direct Activitatea 4 si indirect Activitatile 1 si 5.

OS4: Promovarea inovarii sociale prin: crearea de parteneriate la nivelul regiunilor Sud Muntenia, Sud-Est si Nord-Est care vor implica stakeholderi relevanti pentru obiectivele proiectului: reprezentanti ai mediului de afaceri in domeniul digitalizarii,, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din regiune, reprezentanti ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, reprezentanti ai mediului academic, etc; prin implicarea activa a mai multor antreprenori de succes care vor constitui reteaua Ambasadorilor Digitalizarii in cadrul proiectului DigiL@b; prin familiarizarea participantilor la cursuri cu mediul digital in cadrul aplicatiei mobilie si a exercitiilor practice din cadrul cursului de dezvoltare a competentelor informatice; prin introducerea unor programe de invatare la locul de munca in cadrul intreprinderilor sprijinite pentru angajatii existenti, dar si pentru potentialii angajati ai firmelor sprijinite. La realizarea acestui obiectiv, vor contribui direct Activitatile 2, 3 si 4 si indirect Activitatile 1 si 5

Grupul țintă

Grupul tinta al proiectului va fi compus din minim 360 de persoane, angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior.

Nu vor face parte din grupul tinta al proiectului persoanele care asigura managementul strategic al intreprinderilor si care ocupa pozitii de management in intreprinderi (manager general, director general, manager executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie), persoanele care au calitatea de atreprenori care-si gestioneaza propriile afaceri, precum si angajatii din departamentele de resurse umane de la nivelul intreprinderilor.

Toate cele 360 de persoane vor participa la un curs autorizat ANC pentru dezvoltare a competentelor informatice/digitale. Din acestia, cel putin 325 de persoane (>90%) vor obtine certificate de absolvire.

Cei 360 de angajati din grupul tinta al proiectului vor proveni din minim 36 de intreprinderi din regiunile Sud Muntenia, Sud-Est si Nord-Est, care isi desfasoara activitatea in unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Resursele umane reprezinta activul cel mai valoros al unei companii. Intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC au devenit, de-a lungul timpului, din ce in ce mai competitive, confruntandu-se cu o necesitate crescanda de orientare catre client, in conditiile unei concurente internationale ridicate, unor piete instabile, intr-un mediu nesigur si ale unor cerinte ale consumatorilor intr-o permanenta schimbare. Exista multiple probleme ale resurselor umane care afecteaza aceste intreprinderi, respectiv salariile mici, cererea mare pentru flexibilitatea personalului, nivelul ridicat de instabilitate a fortei de munca, deficitul de competente etc. Investirea continua in resursa umana, prin participarea la cursuri de formare si dezvoltare a competentelor si abilitatilor reprezinta o calitate intrinseca a firmelor competitive. Imbunatatirea abilitatilor si cunostintelor fortei de munca poate determina cresterea competitivitatii firmelor si mentinerea unui sector viabil. Nevoia asimilarii de noi cunostinte, formarii de noi competente este din ce in ce mai presanta in prezent, intrucat ritmul de dezvoltare a tehnologiei este atat de rapid ca pregatirea angajatilor, de multe ori, nu tine pasul.